Hypnotherapie ervaring: Jaimy

Authisme Hypnotherapiesessie

Mijn zoon Jaimy heeft een authisme genaamd syndroom van Asperge. Hiervoor had hij een extra rugzakje op de lagere school. Hij kreeg speciale begeleiding vanuit school om beter te functioneren. Echter in het voortgezet onderwijs, zag de wereld er voor Jaimy heel anders uit. Opeens werd er van hem verwacht dat hij snel kon wennen aan een nieuwe omgeving, met ieder lesuur een ander lokaal met een andere leerkracht, zijn huiswerk zelfstandig ging plannen en maken. Dit alles is voor een gezonde tiener al moeilijk, laat staan voor Jaimy die door zijn authisme, regelmaat, structuur en begeleiding nodig heeft als hij iets niet begrijpt. Het gevolg was dat Jaimy extreem faalangstig werd en de eerste 2 maanden dagelijks met tegenzin verdrietig naar school toe ging.

Om Jaimy weer een positief gevoel te geven en zich thuis te laten voelen op school, werd er in overleg met de school en de stichting die kinderen ondersteunende begeleiding op scholen geeft een werkplan gemaakt. Dit gaf Jaimy alvast een basis maar hij bleef verdrietig. Na overleg met de medische deskundigen kreeg ik te horen dat ze weinig voor Jaimy konden betekenen. Er was dan wel een mogelijkheid en dat was medicijnen voorschrijven voor Jaimy. Dit wilden wij echter absoluut niet.

Na veel zoeken vond ik echter de site van Verginia van den Akker, die aangaf dat veel dingen van invloed zijn op onze levenshouding. Met Verginia nam ik contact op en besprak het probleem van Jaimy. Hierna maakte ik een afspraak en bekeken wij wat er mogelijk was. Dit bleek heel veel te zijn!!! Jaimy kon namelijk met gesprekken en ondersteunende begeleiding van Verginia van zijn faalangst afkomen. Dit was voor mij op dat moment bijna niet te geloven. Ik kan nu op dit moment tegen een ieder van u zeggen Verginia heeft elk woord meer dan waar gemaakt. Ze heeft Jaimy zijn leven in eigen hand teruggegeven en zelfs nog meer. Met Jaimy heeft zij in gesprekken één voor één zijn problemen opgeruimd en hem geleerd hoe hij kan omgaan met zijn authisme en faalangst. Hierdoor is hij in staat om weer veel dingen met plezier te doen, zoals naar school gaan. Op school heeft hij het nu naar zijn zin en haalt hoge cijfers.

Als vader wil ik zeggen tegen Verginia, bedankt dat je mijn zoon hebt begeleidt waardoor hij verder kan met zijn leven. Hij begrijpt nu hoe hij zelf met problemen om kan gaan en deze zelf kan oplossen.

Ik wil tegen een ieder zeggen: zit je in een moeilijke situatie of heb je een probleem waar je niet uitkomt en je wil goede professionele hulp ga naar Verginia. Die helpt je goed en zonder medicijnen!!! Meer kan je niet wensen.

Vader Bert